Wie betaalt wat?

Wie betaalt wat?

Met WieBetaaltWat hou je een lijst bij van je gezamenlijke uitgaven met vrienden, collega’s en familie, bijvoorbeeld tijdens een reis. Je voert gemakkelijk je uitgaven in en bekijkt de balans van de groep. Verreken de lijst en de app rekent precies uit wie wat nog moet betalen en aan wie.

Alle uitgaven en de totaalbalans zijn voor alle deelnemers inzichtelijk.

De app WieBetaaltWat is te vinden in de iTunes AppleStore en de Google PlayStore